Клиенти

За единадесет годишната ми адвокатска практика списъкът ми с клиенти включва застрахователни и презастрахо- вателни дружества, интернет провайдъри с основен пазарен дял, винарски изби и къщи, вносители на стомана, частни инвестиционни фондове и агенции за недвижими имоти.


ЕТИЧЕН КОДЕКС НА АДВОКАТА

Приет от Висшия адвокатски съвет с решение № 324 от 08.07.2005 г.
Обн. ДВ. бр. 60 от 22.07.2005 г.
Чл. 8 Разгласа на професионалната дейност
(3) Адвокатът не може да:
 4. Обявява имената на свои клиенти.

Copyright Tihomir Yanchev © 2006 Design & Hosting Triada Soft LTD